Belangrijk bericht aan de consument

Home / Belangrijk bericht aan de consument​

"BELANGRIJK BERICHT AAN DE CONSUMENT"

Betrouwbare, eerlijke en correcte informatie kunnen wij als exclusief importeur van onze merken enkel en alléén verzekeren door onze producten te verdelen via gekwalificeerde en gespecialiseerde dealers.

U heeft als consument recht op een uitstekende service, zowel voor als na de aankoop van Uw producten. Wij werken met professionele techniekers.

Enkel de producten die via gekwalificeerde dealers werden aangekocht zullen onder de garantie vallen.

Alvorens uw toestellen aan te kopen raden wij U ten stelligste aan te informeren of het verkooppunt een erkende dealer is. Hiervoor kunt U ons bellen op het nummer 051/66.03.80 of email info@assist2enjoy.be.

Let erop dat aangekochte producten wel degelijk bestemd zijn voor de Benelux markt (bv. toestellen die niet gehomologeerd zijn in Benelux, correcte aansluitvermogens voor de Benelux markt, o.a. toestellen zonder CE-label niet bestemd voor de Europese markt of referenties waarvan wij de onderdelen niet kunnen verkrijgen).

Vermijd verkeerde aankopen en informeer U voor uw aankoop bij Assist2enjoy, exclusief importeur voor onze merken vermeld op onze website www.assist2enjoy.be  in de Benelux.

Garantieclaims zullen enkel en alléén erkend worden indien de aankoop via een gekwalificeerde dealer plaats vond. Bij aankoop bij niet erkende verkooppunten zal U verwezen worden naar uw “verkoper”*.

*Volgens de wet is de “verkoper” van een product aansprakelijk voor de verbruiksgoederen die hij heeft verkocht (Art.1649 quarter en sexies van het burgerlijk wetboek)

(Zie de Europese Richtlijn 1999/44/CE met betrekking tot de bescherming van de consument bij verkoop van verbruiksgoederen en vertaald naar Belgisch recht op 01/09/2004, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21/09/2004 ook geldig in Nederland en Luxemburg).